Podstawowy podział kredytów bankowych

Kredyty bankowe przychodzą nam z pomocą w sytuacji, kiedy to na naszej drodze pojawia się nieprzewidziany wydatek czy też zaplanowaliśmy ważną inwestycję, a środków na jej sfinansowanie w domowym budżecie zabrakło.

Kredyt, to najprościej mówiąc, umowa zawarta między konsumentem a bankiem, który na jej podstawie zobowiązuje się udostępnić umówioną kwotę pieniężną na uzgodniony czas. Natomiast kredytobiorca zobowiązany zostaje umową do wykorzystania otrzymanych środków według warunków w niej zawartych.

Rodzaje kredytów, które występują w polskim systemie bankowym możemy sklasyfikować pod kątem terminu spłaty, waluty, formy wypłaty itd.
Aby wybrać odpowiedni kredyt należy wybrać się do banku, bądź też doradcy finansowego. Bardzo ważne jest nabycie podstawowej wiedzy, która wskaże nam rodzaje kredytów i dobierze odpowiedni sposób finansowania do swojej sytuacji finansowej.

Wśród zróżnicowanych i rozbudowanych ofert banków, można wyróżnić pięć podstawowych kredytów:

  • kredyt hipoteczny – udzielany na realizację inwestycji budowlanych bądź też na zakup nieruchomości. Sama umowa charakteryzuję się złożonymi elementami i warunkami, a okres spłaty może wynosić nawet kilkadziesiąt lat,
  • kredyt konsumpcyjny – udzielany na zaspokojenie bieżących potrzeb kredytobiorcy np. samochodu, sprzętu AGD itp. Okres spłaty w tym przypadku wynosi od kilku miesięcy do kilku lat,
  • kredyt inwestycyjny – przeznaczony zazwyczaj na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych kredytobiorcy, które mają na celu powiększenie jego majątku np. zakup akcji,
  • kredyt konsolidacyjny – udzielany na połączenie kilku zobowiązań w jedno, co umożliwia obniżenie miesięcznej raty, a następnie spłacenie wcześniej zaciągniętych kredytów,
  • karta kredytowa – jest to zobowiązanie połączone z indywidualnym kontem bankowym i limitem kredytowym ustalonym przez bank.

Oczywiście istnieją inne podziały i rodzaje kredytów bankowych w zależności, jakie kryterium podziału zostanie wzięte pod uwagę.