Wcześniejsza spłata kredytu a wyrok TSUE – co warto wiedzieć?

Pod koniec 2019 roku głośno było o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym ów Trybunał opowiedział się po stronie kredytobiorców w kontekście zwrotu części niektórych kosztów kredytu. W myśl wspomnianego wyroku, wcześniejsza spłata kredytu uprawnia do częściowej rekompensaty na rzecz kredytobiorcy.

Jak uzyskać zwrot?

Wspomniany wyrok oznacza, że kredytobiorca może wnioskować o zwrot części kosztów kredytu, aczkolwiek to on musi wyjść z inicjatywą, składając odpowiedni wniosek. Ten niekorzystny z punktu widzenia kredytodawców wyrok oznacza, że banki muszą zarówno obliczyć, jak i oddać kwotę należną kredytobiorcy.

Jeśli masz problem ze spłatą zobowiązania, sprawdź czy karencja w spłacie kredytu jest opłacalna.

Krok 1 – należy sporządzić pismo

Pierwszym krokiem do odzyskania należności jest złożenie pisma, w treści którego Klient powoła się na orzeczenie TSUE C-383/18 oraz art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim. We wspomnianym piśmie należy również umieścić dane osobowe wnioskodawcy, a także – szczegółowe informacje dotyczące zaciąganego zobowiązania.

Z tego artykułu dowiesz się, co trzeba wiedzieć o kredytach hipotecznych.

Krok 2 – dostarczenie i czekanie

Wcześniejsza spłata kredytu uprawnia nas do zwrotu części kosztów, ale zależy ona również od tego, w jaki sposób dostarczymy pismo do banku. Wysyłka pocztą lub mailem może doprowadzić do zawieruszenia się pisma i uniemożliwienia jego rozpatrzenia. Dlatego pismo to powinno być przesłane osobiście do siedziby banku. Kredytodawca ma 30 dni na to, by móc je rozpatrzeć.

Sprawdź, jakie są cechy mądrego kredytobiorcy.

Krok 3 – zwrot środków

W ciągu wspomnianych 30 dni środki powinny zostać zwrócone. Jeśli tak się nie stanie, konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego, który doradzi kredytobiorcy, jakie kroki powinny być w najbliższym czasie podjęte.

Podsumowanie

Szybsza spłata kredytu automatycznie uprawnia nas do zwrotu części kosztów, aczkolwiek dochodzenie swoich praw zależy również od zapisów w umowie. Przykładowo bank może w niej umieścić wpis dotyczący wysokości kosztów (np. prowizji) w przypadku szybszej spłaty.