Oprocentowanie kredytu hipotecznego a czas spłaty

Jednym z podstawowych parametrów zobowiązania hipotecznego jest czas jego spłaty. Owszem, ma on ogólny wpływ na oprocentowanie kredytu hipotecznego, ale dziś nie o tym. Czas jest bowiem jedną wielką niewiadomą w kontekście stóp procentowych a te – jak wiadomo – mają ogromny wpływ na łączny koszt kredytu.

Niepewne patrzenie w przyszłość

Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne. Zresztą nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę, że bank oferuje nam znaczną część swoich aktywów, zamrażając je jednocześnie nawet na kilkadziesiąt lat. Zmiany w sytuacji gospodarczej kraju i pędząca inflacja, to czynniki, które w znacznym stopniu mogą podwyższyć oprocentowanie całości kredytu. Zresztą w przypadku wzrostu stóp procentowych bank z pewnością nas o tym powiadomi, dokonując ponownego przeliczenia naszego zobowiązania według aktualnych stawek.

Sprawdź również od czego zależy całkowity koszt kredytu hipotecznego.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego a stopy procentowe

Mechanizm ten jest zresztą bardzo prosty. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej podwyższy stopy procentowe (co może być skutkiem rosnącej inflacji i wzrostu cen), oprocentowanie kredytu hipotecznego wzrośnie o wartość obliczoną na podstawie skomplikowanych wzorów matematycznych. Wzrost ten przełoży się na łączny koszt kredytu, co oznacza konieczność spłaty wyższej raty. Pamiętajmy, że bank nie wydłuży nam w tym przypadku terminu spłaty, lecz automatycznie podwyższy nasze miesięczne zobowiązanie.

W obliczeniu przybliżonych rat kredytowych z pewnością Ci pomogą kalkulatory kredytowe.

Czy czas jest wrogiem inwestora?

Zjawisko to, które jest niezauważalne w przypadku zobowiązań krótkoterminowych, może przynieść fatalne skutki w przypadku kredytów długoterminowych. Dziś trudno sobie wyobrazić stan naszej gospodarki za rok, bądź kilka lat. O wiele trudniej będzie nam to przewidzieć w kontekście najbliższego dwudziestolecia, bądź trzydziestolecia.

Podsumowując, długoterminowe kredyty hipoteczne są szczególnie narażone na wzrost rat, wynikających z podniesienia stóp procentowych. Na szczęście w ostatnich latach RPP nie decyduje się na taki krok. Czy taki stan utrzyma się jeszcze długo?