Odkładanie na przyszłość

Każdy z nas powinien starać się zgromadzić jakieś środki finansowe na „czarną godzinę”. Nikt z nas oczywiście nie bierze pod uwagę ciężkiej choroby czy utraty pracy, ale mimo to powinniśmy starać się coś odłożyć. W chwili obecnej osoby, które chcą odkładać pieniądze mają do wyboru wiele różnych możliwości.


Dla osób, które mają nieregularne dochody

Idealne rozwiązanie dla osób, które osiągają nieregularne dochody, których wysokości nie da się przewidzieć powinny stawiać na te produkty oszczędnościowe, które umożliwią im wypłatę pieniędzy w chwili, kiedy będą ich najbardziej potrzebować. W bankowej ofercie osoby te znajdą idealne dla siebie konta oszczędnościowe. Gama produktów oszczędnościowych oferowana obecnie przez banki jest jednak zdecydowanie większa. Osoby o nieregularnych dochodach mają do wyboru także Indywidualne Konto Emerytalne oraz tak zwane polisolokaty. Osoby, które osiągają nieregularne dochody w wysokości trudnej do przewidzenie mogą też wybrać obligacje.

Dla tych, którzy mają stałe dochody

Zdecydowanie najlepszą propozycją dla tych osób są terminowe lokaty bankowe. Dysponując większą gotówką mogą ulokować je wybierając produkty strukturyzowane, lokaty z polisą czy lokaty inwestycyjne. Ta ostatnia propozycja powinna zainteresować szczególnie te osoby, które chciałyby osiągnąć duże zyski porównywalne z tymi, które może przynieść gra na giełdzie. To propozycja dla tych, którzy boją się jednak zaryzykować i samodzielnie grać na giełdzie. Lokaty terminowe są oprocentowane, można je zerwać przed końcem zawartej z bankiem umowy. Zamykając jednak lokatę przed terminem jej właściciel straci część lub nawet wszystkie odsetki. Lokaty terminowe nie dają też możliwości dopłacania na nią oszczędności; jeśli nagle będą dysponować większą kwotą gotówki muszą założyć kolejną lokatę.

Dla systematycznych

Nie każdy jest w stanie od razu ulokować w banku większą kwotę oszczędności. Dla tych, którzy chcą oszczędzać systematycznie banki przygotowały więc specjalną ofertę: konta oszczędnościowego. To nie tylko propozycja dla tych, którzy co miesiąc chcą odkładać niewielkie kwoty pieniędzy. Z pieniędzy zgromadzonych na koncie oszczędnościowym można korzystać praktycznie bez żadnych ograniczeń. Są więc idealne dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zamrożenie swoich pieniędzy na długi okres. Do tego wypłacając pieniądze z konta oszczędnościowego nie stracą odsetek. Z korzyścią dla właścicieli kont oszczędnościowych jest bowiem fakt, iż banki naliczają w tym przypadku odsetki proporcjonalnie.

Dzisiaj osoby, które chcą odkładać pieniądze na przyszłość mają naprawdę wiele możliwości do wyboru. Wśród bankowych produktów oszczędnościowych są zarówno produkty obarczone pewnym ryzykiem (lokaty inwestycyjne), które jednak dają szansę na duże pomnożenie posiadanych oszczędności, jak również przynoszące mniejsze zyski, ale pozbawione ryzyka lokaty terminowe, jak też konta oszczędnościowe dla osób, które chcą oszczędzać niewielkie kwoty, ale systematycznie. Naprawdę jest w czym wybierać.