Co trzeba wiedzieć o kredycie hipotecznym?

Kredyt hipoteczny to najprostszy sposób na sfinansowanie własnego domu lub mieszkania i nie ma znaczenia, czy kupowane są na rynku pierwotnym, czy wtórnym. Sporadycznie zdarza się, by można było tak dużą inwestycję sfinansować z własnych środków.

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest kredytem udzielanym przez bank na realizację inwestycji budowlanej. Może być przeznaczony na:

• zakup działki budowlanej,
• zakup mieszkania,
• budowę domu,
• remont domu lub mieszkania.

Sposób wypłaty kredytu zależy od jego przeznaczenia. W przypadku kupna działki lub mieszkania wypłacany jest on sprzedającemu, w przypadku budowy przekazywany jest w transzach.
Zawsze zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki i wpisanie jej do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku niespłacania zobowiązań przez wierzyciela, bank może przejąć nieruchomość. To właśnie te regulacje prawne powodują, że kredyty hipoteczne są najlepiej spłacanymi zobowiązaniami.

Warunki uzyskania kredytu hipotecznego

Teoretycznie kredyt hipoteczny może uzyskać każdy, kto skończył 18 lat i nie ukończy 75 lat przed spłatą ostatniej raty. W praktyce jednak najłatwiej jest uzyskać kredy osobom w wieku średnim, posiadającym wysokie dochody, dobrą historię kredytową pozostającym w związku małżeńskim.

Warunkiem udzielenia kredytu hipotecznego jest posiadanie wkładu własnego w wysokości 20% (pod pewnymi warunkami jest to 15%). Wkład własny nie musi być wniesiony w gotówce, może być to działka, inna nieruchomość.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny

Ten rodzaj kredytu, podobnie jak inne produkty bankowe, obarczony jest dodatkowymi kosztami prowizji, odsetek i ubezpieczenia. Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym udzielanym w dużej wysokości i jego raty przez wiele lat będą stanowiły duże obciążenie dla budżetu domowego.

Z tych właśnie względów, przed podjęciem ostatecznej decyzji warto sprawdzić ranking kredytów hipotecznych. Najbardziej wiarygodnym kryterium porównania będzie RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania uwzględniająca wszystkie dodatkowe koszty. Im RRSO jest niższe, tym lepiej dla kredytobiorcy.